Archive for Ekim, 2012

Banka Müfettiş Yardımcılığı

Banka müfettiş yardımcısı olabilmek için ilk aşamada bankaların hazırladıkları banka müfettiş yardımcılığı sınavına girmek gerekmektedir. Banka müfettiş yardımcılığı sınavında ki konular şu şekildedir; yabancı dil, genel alan, iktisat, hukuk, muhasebedir. Bu konulara çok iyi çalışılması gerekmektedir. Eğer çalışılmazsa sınavı geçip banka müfettiş yardımcısı olmak mümkün olamaz. Banka müfettiş yardımcılarının görevlerine gelecek olursak, banka birimlerindeki tüm işlerin faaliyetlerini ve zamanlarını kontrol etmek, yıllık planları yapmak (denetlemek için), denetim planı hazırlamak, onaylanmasını sağlamak ve uygulamaya koymaktır. Banka müfettişleri tüm bu işleri yaparken güven sunmalıdır. Bankacılık her kapsamda güven isteyen bir sektör olduğu için banka müfettiş yardımcıları da güvenilir olmak zorundadır. Banka müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı olmak için güncel bilgiler ile çalışma sağlanması gerekmektedir, bunun mümkün olması içinde eğitim setlerini almak daha yararlı olur. Kitaplardan ziyade eğitim setleri ile çalışmak çok daha karlı ve kaliteli bir yöntemdir. Eğitim setlerinin başarı oranları ile ispatlanmış bir durumdur.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Uzman Yardımcısı

Banka uzman yardımcıları maddi yönden iyi miktarlar kazanırlar. Yol, yemek masrafları karşılanır, sigortaları yapılır. 2300 civarında bir maaşla başlarlar ve kendini geliştirdikleri takdirde daha iyi düzeylere gelirler ve maaş durumları artar. Banka uzman yardımcısı girdikleri banka uzman yardımcılığı sınavından sonra bankaların şubelerinde çalışmaya başlarlar. Bankaların emeklilik, sigorta işlemlerinde görev alırlar ve işleri azda olsa servis yetkililerine benzer. Fakat servis yetkililerinden çok daha üst düzeyde ve daha iyi konumdadırlar, hem maaşları daha fazladır hem de bilgi düzeyleri bakımından daha iyilerdir. Banka uzman yardımcısı olabilmek için yapılan banka uzman yardımcılığı sınavına eğitim setleriyle hazırlanmak kişiler için daha karlı bir yöntem olacaktır. Bu eğitim setleri kurslara gerek kalmadan evde banka uzman yardımcısı sınavına çalışmaya kolay ve kaliteli bir şekilde olanak sağlar. Kitapların aksine eğitim setlerinde çok daha güncel bilgiler bulunur. Çünkü sistem her yıl değişmektedir bu türde kitaplar güncel bilgiler içermez ve eski bilgiler bulunur. Eğitim setleri sistem değiştikçe güncellenmektedir daha kaliteli bilgiler içermektedir. Eğitim setleri ile banka uzman yardımcılığı sınavında başarılı olabilirsiniz. Sizde banka uzman yardımcısı sınavlarına hazırlanıyorsanız sizlere sitemiz üzerindeki reklamları bulunan web sitelerini tavsiye ederiz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Uzman Yardımcılığı Sınavı

Banka uzman yardımcılığı sınavı yılda bir çok kez yapılmaktadır. Genel olarak yılda üç defa civarında olur ve sınavı kamu bankaları yaparlar. Özel bankalar sınavlardan çok sözlü mülakat ile personel seçerler, kamu bankaları ise banka uzman yardımcılığı sınavını tercih ederler. Kamu bankalarının banka uzman yardımcılığı sınavı yapmalarındaki amaç kaliteli personelleri bulmak, istedikleri nitelikteki kişileri bankalarındaki iş başlangıçlarını sağlamaktır. Özel bankalara kıyasla sözlü mülakat yerine banka uzman yardımcılığı sınavını daha çok işe yaradığını düşünürler. Fakat bir durum daha vardır. Kamu bankaları sınav yaparken bazı kamu bankaları kpss puanına göre sınava almaktadır. Banka uzman yardımcılığı sınavından önce kpss puanının yüksekliğine göre eleman seçerler. Bu durum değişkenlik gösterir. Bazı kamu bankaları banka uzman yardımcılığı sınavından önce hiç bir şekilde kpss puanına önem vermeyebilirler. Banka uzman yardımcılığı sınavı için belirli olan yaş sınırını geçmiş ve askerliğini yapmış personeller seçilmektedir. Özel bankalarda ise askerlik pek önem arz etmemektedir. Banka uzmanlığı sınavına hazırlanmak için eğitim setlerine başvurulabilir. Kitapların aksine çok daha yarar sağlayan eğitim setlerini alarak herhangi bir ek kursa gitmeye bile gerek kalmayabilir. Eğitim setleri en güncel bilgiler ile karşımıza çıkarlar.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Uzman Yardımcılığı

BANKA UZMAN YARDIMCILIĞI

Banka uzman yardımcılığı elemanları işe başladıklarında net olarak 2300 tl ücret alırlar. Banka uzman yardımcılığı sınavında olabilmek için ilk olarak bankaların hazırlamış oldukları sınavları puan sınavlarını geçmek gerekmektedir. Bu puan sınırını geçtikleri takdirde bankalarda işe başlarla ve banka uzman yardımcısı olarak kariyerlerinde ilk adımlarını atmış olurlar. Çalışacakları bankalar değişebilir. Şubeleri, alanları farklı olabilir. Genellikle sigorta şirketleri gibi yerlerde göreve başlarlar. Banka uzmanlığı yardımcılarının işleri hemen hemen aynıdır. Sınavı geçip bankada işe başlayan banka uzman yardımcılarının yaptıkları işler aynı olsa da kazandıkları ücret yeterince iyi düzeydedir ve kariyer açısından önü açık bir meslektir. Ayrıca işe başlamadan önce bir eğitime girerler bu eğitimi de ziraat bankası yapar. Bu eğitimden sonra banka uzman yardımcıları işlerini tam ayrıntılı şekilde öğrenirler ve bankalarda işe başlama olanağına sahip olabilirler. Banka uzman yardımcılığı sınavına hazırlanmak için en güncel yol eğitim setleridir. Bu eğitim setleri ile sınava rahatlıkla çalışabilir ve çok iyi bir puan elde edip banka uzman yardımcısı olabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Sınavlarında Faydalı Olabilecek 100 Tanım

Banka sınavlarında karşınıza bazı bilmediğiniz kelimeler çıkabilir. Sizlere yardımcı olmak için 100 kelimenin anlamlarını yazdık. Bu kelimelerin anlamlarını öğrendikten sonra sınavlarda çıktığında, zorluk çekmeden soruları çözümleyebilirsiniz.

1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan ücret için kendisine verilen belgedir.

2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir.

3 ) ARİYET : Ödünç ve ödünç sözleşmesidir.

4 ) AYNİ :  Mala ilişkin, eşyaya bağlı, malın mülkiyetidir.

5 ) BONO : Bir kişinin diğer bir kişiye veya onun emirlerine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet ve emre yazılı senettir.

6 ) BUTLAN :  Geçersizliktir.

7 ) CEBRİ İCRA : Kendi istekleri nedeniyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması, ilgili icra dairelerinin,  zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamalarıdır.

8 ) CİRO : Çifte yetki veren havale, ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devridir.

9 ) CÜZİ HALEFİYET : Miras üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs cüzi haleftir.

10 ) DEF’İ : Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yoldur.

11 ) EDİM : Aralarındaki borç ilişkisi nedeniyle alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimidir.

12 ) EMTİA : Ticaret konusu olan her türlü maldır.

13 ) FER’İ : Eklentili, ekli, ikinci derecede olandır.

14 ) FİİL EHLİYETİ : Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneğidir.

15 ) GABİN : Aşırı yararlanma, edimler arasında açık oransızlık, alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olmasıdır.

16 ) GAİPLİK KARARI : Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması yada kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararıyla kişiliğine son verilmesidir.

17 ) HAK EHLİYETİ : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneğidir.

18 ) HAKSIZ FİİL : Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir.

19 ) HAMİLİNE : Kıymetli evrakı elinde bulundurana ödeme yapılacağını gösteren ibaredir.

20 ) İBRA : Temize çıkma, temize çıkarma, aklanma, aklamadır.

21 ) İCAP : Bir sözleşme için ilk söylenen sözdür.

22 ) İCAZET : İzin ve onaydır.

23 ) İCRA : Borçlunun alacaklıya karşı yapmak yada ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütmedir.

24 ) İÇTİHAT : Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayışdır.

25 ) İFA : Bir işi yapma, yerine getirme ve ödemedir.

26 ) İFLAS MASASI :  İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birimdir.

27 ) İKRAH : Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamaktır.

28 ) İKTİSAP : Kazanma, kazanım, edinme, bir şeyin mülkiyetini elde etmektir.

29 ) İLAM :  Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge, mahkeme kararlı belgedir.

30 ) İLLİYET BAĞI : Nedensellik bağı, bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişkidir.

31 ) İNFİSAH : Fesh olunma, bozulma, hükümsüz kalma, kendiliğinden ortadan kalkmasıdır.

32 ) İNTİFA HAKKI : Yararlanma hakkı, başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşididir.

33 ) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evraktır.

34 ) İRAT SENEDİ : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evraktır.

35 ) İSTİHKAK DAVASI : Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan davadır.

36 ) İSTİRDAT DAVASI : Geri alım davası, haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan davadır.

37 ) İTFA : Bir borcu ödeme, sona erdirmektir.

38 ) IZTIRAR HALİ : Zorunluluk hali, çaresizliktir.

39 ) KAMBİYO SENETLERİ :  Poliç, bono ve çekten ibarettir.

40 ) KAMBİYO TAAHHÜDÜ : Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borçtur.

41 ) KARİNE : İpucu, belirti, bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun  çıkarılmasıdır.

42 ) KARZ :  Ödünçtür.

43 ) KAYYUM :  Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimsedir.

44 ) KAZAİ RÜŞT : 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının kabulü ile mahkemece reşit kılınmasıdır.

45 ) KOLLEKTİF ŞİRKET : Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

46 ) KOMANDİT ŞİRKET : İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

47 ) KONKORDATO : En az üçte iki alacaklının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre borcun belli yüzdesini belirlenen vadede ödeyerek borcundan kurtulmasıdır.

48 ) KÜLLİ HALEFİYET : Mirasçılar, sadece miras üzerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Bu detay miras hukukunda külli halefiyet olarak adlandırılır.

49 ) LİMİTED ŞİRKETİ :  İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir.

50 ) MALİK : Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişidir.

51 ) MAMELEK : Malvarlığıdır.

52 ) MENFİ TESPİT DAVASI : Bir kimsenin iddiada bulunan kişi ile aralarında hukuki ilişki (örneğin borç ilişkisi) bulunmadığının saptanmasını istediği davadır.

53 ) MUACCEL :  Vadesi gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiştir.

54 ) MÜCBİR SEBEP : Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, beklenmedik olaylardır.

55 ) MÜDAFİ : Savunucu, savunandır.

56 ) MÜECCEL : Vadeli, zamanı henüz gelmemiştir.

57 ) MÜEYYİDE : Yaptırım, destek, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler, bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepkidir.

58 ) MÜFLİS : İflas eden kişi, mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir.

59 ) MÜMESSİL : Temsil eden, temsilcidir.

60 ) MÜMEYYİZ : Sezgin, temyiz eden, iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimsedir.

61 ) MÜSADERE : Zoralım, bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınmasıdır.

62 ) MÜTESELSİL SORUMLULUK : Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olmasıdır.

63 ) MUTLAK MUVAZAA : Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleridir.

64 ) NAMA : Ada, isme, kişiye

65 ) ÖNALIM HAKKI : (Şufa hakkı) bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır.

66 ) PAYLI MÜLKİYET : Birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olmasıdır.

67 ) PEY AKÇESİ : Ön ödemedir.

68 ) RAYİÇ BEDEL : Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri, piyasa değeridir.

69 ) RE’SEN : Kendiliğinden, herhangi bir isteğe gerek olmadan, otomatikman.

70 ) REŞİT : Ergin, rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişidir.

71 ) RÜCU : Dönme, sözünden dönme, bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesidir.

72 ) RÜÇHAN HAKKI : Yasal olarak tanınan öncelik hakkıdır.

73 ) SINIRLI SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumudur.

74 ) SINIRSIZ SORUMLULUK : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklıya karşı bütün mal varlığıyla sorumlu olması durumudur.

75 ) SÜKNA HAKKI :  Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkıdır.

76 ) ŞERH : Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terimdir.

77 ) ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI : Mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren yenilik doğuran haktır.

78 ) TAHVİL : Üzerinde bulunan kupon veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan menkul değerlerdir.

79 ) TAKSİRLİ SUÇ : Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suçtur.

80 ) TEMERRÜT : Borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikmedir.

81 ) TEMETTÜ : Kâr, kazanç payıdır.

82 ) TEMYİZ : Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yoldur.

83 ) TENKİS :  İndirme, azaltma, eksiltmedir.

84 ) TEREKE : Miras bırakandan mirasçılara kalan malvarlığıdır.

85 ) TERKİN : Silme, resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun çizilmesidir.

86 ) TESELLÜM : Teslim almaktır.

87 ) TESELSÜL : Zincirleme, birden fazla kimsenin bir borçtan veya suçtan dolayı sorumlu olmasıdır.

88 ) TRAMPA : Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşmedir.

89 ) TÜZEL KİŞİ :  Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunandır.

90 ) ÜST HAKKI : Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı.

91 ) VARANT : Rehin senedi, umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senettir.

92 ) VARİS : Mirasçı.

93 ) VASİ : Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilcidir.

94 ) VEDİA : Saklama.

95 ) VEKALET SÖZLEŞMESİ : Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşmedir.

96 ) VELAYET : Ana veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisidir.

97 ) ZAMANAŞIMI : Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süredir.

98 ) ZARURET HALİ : Kendisini ve başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan ya da derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermedir.

99 ) ZIMNİ : Üstü kapalı, açık olmayandır.

100 ) ZİLYETLİK : Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bir eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurmadır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Halk Bankası Personel Alımı

Bankacılık ve finans sektöründe çalışmak ve istihdam etmek isteyen adaylar için çok önemli bir haber açıklandı. Türkiye’nin lider bankalarından biri olan Halk Bank açacağı yeni şubeler ile birlikte yeni iş ilanları kapsamında istihdam olanakları sağlayacak. Halk Bank Genel Müdürü Aslan, önemli haberi verdi…

60 yeni şube açacak olan Halkbank, bu yıl bin 500 personel eleman memur alımı yapacak. Büyüme atağını sürüdüren Halkbank bu yıl hem yeni şubeler açacak, hem de yeni personeller alacak. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, bankacılara müjde verirken, 2012 yılı sonuna kadar 60 yeni şube açacaklarını ve bu şubelere bin 500 yeni eleman alacaklarını söyledi. Süleyman Aslan, 3′üncü çeyrekte kredi talebinde canlanma yaşandığını belirterek piyasalarda hareketlenme olduğunu söyledi. Halkbank’ın halka arzıyla ilgili olarak da düşüncelerini aktaran Aslan, halka arzın ise piyasa koşullarına bağlı olarak kademeli olabileceğini kaydetti. Aslan, “Halkbank’ın en fazla yüzde 24′ü daha borsaya kote olacak. Halkbank, Türkiye’nin önemli aktiflerinden biri” diye bildirdi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Halk Bankası Özelleştiriliyor mu?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Halk Bankası AŞ’nin (Halkbank) yüzde 20,8 oranındaki hissesinin halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

ÖİB’den yapılan açıklamada, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin sermayesindeki kamu hisselerinin özelleştirilmesi çalışmalarıyla ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bugün aldığı karara yer verildi. Açıklamada, ”İdaremize ait hisselerden, toplam sermayenin yüzde 20,8′ine tekabül eden kısmının satış yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın halka arz suretiyle gerçekleştirilmesine, ayrıca ilave olarak ek satış hakkının kullanılmasına ve halka arz işleminin 1 (bir) yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir” denilmiştir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Müfettişi Maaşları

Banka Müfettişleriyle ilgili merak edilen en önemli unsurlardan biri de aldıkları maaşlardır. Banka Müfettişliğiyle ilgili sektörün geneline baktığınızda yeni mezun banka müfettiş yardımcısı maaşları bankaların diğer bir çok departmanlarına ya da dış denetim şirketlerine başlayan arkadaşlarına göre daha yüksek müktarlarla işe başlarlar. Maaş miktarı ile ilgili olarak önemli bir unsurda müfettişlerin kurum bazında değişen harcırah politikalarıdır. Harcırah müfettiş maaşının dışında kurum tarafından kendisine ikamet ettiği şehir içinde ve ya şehir dışında şubeye ulaşım ve yemek giderleri için verilen ek ücretlerdir. Başvuru yaptığınız kurumun harcırah politikasını işe girmeden önce iyice öğrenmelisiniz. Bazen insan kaynaklarında sizi iş teklifi için arayan kişi müfettiş maaşları ile ilgili karışık harcırah politikalarını tam olarak bilemeyebilir ve bu da maaşınızın işe girdikten sonra beklentinizin üstünde ya da altında kalmasına sebep olabilmektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Banka Müfettişlerinin Görevleri

Müfettişler işe ilk başladıklarında genellikle şube denetiminde işlerine başlarlar. Şubede görev aldıkları süre boyunca operasyonel denetimler yapmaktadırlar. Ayrıca soruşturmaları yürütürler. Şubenin çeşitli alanlarının denetimi müfettişlere bankacılıkta çok farklı kısımlar ile ilgili pek çok bilgiyi kısa zamanda kazanmasına yardımcı olurlar. Teftiş süresince tecrübeli şube müdürleri ve şube personeli ,bilgi ve deneyimlerini sizinle paylaşacaklardır. Farklı şubeleri görmek, şubelerin işleyişini öğrenmek ve farklı şube müdürleri ile tanışmak bilginizin artması ve yöneticilik vasıflarınızın gelişimi için çok önemli bir fırsata neden olur. Banka müfettişliği, bol bol gezmeyi seven,ülkemizin dört bir yanını görmek isteyenler için uygun bir meslektir.

Teftiş için ulaşım ve konaklama konuları da açıklayacak olursak;  savurganlığa neden olmadan ulaşımda uzak noktalara uçak sık kullanılmakta ve konaklanılacak il ve ilçelerde de en iyi oteller konaklama için seçilmektedir. Bazı ilçelerde konaklama imkanları kısıtlı olması nedeniyle doğal olarak ya daha düşük standartlarda konaklama ya da yakın ilçelerden ulaşım ihtimalleri gözden geçirilir. Konaklama ve ulaşımla ilgili olarak kamu olsun özel olsun bankalar arasında büyük farklar yok. Bütün kurumlar hemen hemen bu konuda benzer politikalara yöneliyorlar.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Bankada Müfettiş Olmak İçin Aranan Şartlar

Banka müfettişi olmak isteyen adayların üniversite mezunu olmaları, ingilizce(İngilizce eğitim veren ve tanınmış bir üniversiteden mezun olunması bir artı getirecektir) bilgisine iyi derecede sahip olmaları, insan ilişkilerinde güçlü olmaları, bir toplulukta dinlemesini bilen kişiler olmaları ve fikirlerini karşısındakilere düzgün bir şekilde aktarabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca kamu bankaları ve özel bankalar mülakat öncesi banka müfettişlik sınavları da yapmakta ve bu sınavdan adayların başarılı olmasını beklemektedirler. Başarısız adaylar eksi puan alıp olumsuz cevaplar duyabilirler. Mülakat aşamaları her kurum için değişiklik gösterebilmektedir.

 

Başvuru yapacak kişilerin başvuru sırasında bu adımları en ayrıntılı şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)