Archive for Aralık, 2012

Bankacılık İş Görüşmeleri

BANKACILIK İŞ GÖRÜŞMELERİ


Yapılandırılmamış mülakat da denir.
En çok kullanılan, esnek ama sonuçları çok tartışılan bir yöntemdir. Aday ile tüm görüşmeler bire bir olarak, yalnız yapılır. Bu yöntemde subjektif değerlendirmelerin görüşmeyi etkilemesi kaçınılmazdır; uygulanması halinde görüşme sürecinin çok iyi planlanması ve etkin bir ön hazırlık yapılması şarttır. Birebir görüşmeler genellikle işveren firmanın bir temsilcisi tarafından yürütülür. Bu görüşmelerin yapısı önceden belirlenebileceği gibi, sohbet havasında da geçebilir. Amaç, söz konusu pozisyon için uygunluk derecesinin belirlenmesidir. Bazı firmalar, birebir görüşmeleri çok rahat ve sohbet havasında yürütmeyi tercih eder. Bunun aday üzerinde rahatlatıcı etki yaptığına ve bilgi alış verişini kolaylaştırdığı savunulur. Buna karşılık bazı firmalar “stres görüşmesi” denilen ve adayın doğal tepkilerini ortaya çıkardığı savunulan yöntemleri kullanmayı tercih eder. Birebir görüşmelerin en büyük dezavantajı değerlendirmenin tek bir kişi tarafından yapılması ve daha subjektif kararların verilmesine neden olmasıdır.
Bu tür görüşmelerde katılımcıya görüşmeyi yönlendirme imkanı verilmiştir. Açık uçlu soruar sorulur. “Son işinizde hakkında neler söyleyebilirsiniz?” vb.
Amaç, tartışmalarda alınmayacak bilgi, duygu ve davranışalr hakkında bilgi almaktır. Bu görüşmeyi katılımcılar kontrol ettiğinden, yapılandırılmış sorular sorular sorulmadığından katılımcıları birbirleri ile karşılaştırmak zordur. Bu yöntem daha çok üst düzey yönetici seçiminde kullanılır.

Bu yöntem, ikiden fazla görüşmecinin veya yöneticinin, birlikte, tek bir aday ile yaptıkları görüşmelerdir. Genellikle çok sayıda elemanın farklı bölümlerde işe alınması planlandığında “toplu alımlar” tercih edilir ve özellikle bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılır. Adayı zorlayıcı bir yöntemdir. Şirket açısından bakıldığında ise iyi bir panel yöneticisi ve koordinasyon olduğu takdirde sağlıklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Banka Mülakat Yöntemleri ve Türleri

Herhangi bir iş görüşmesi farklı şekillerde uygulanabilir. Görüşmeciler, farklı görüşme yöntemlerini uygulayarak söz konusu pozisyon için en uygun adayı belirlemeye çalışırlar. Görüşmenin çeşidine göre, görüşmenin yapısı, sorulacak sorular ve ölçülmek istenen nitelikler ve yetkinlikler farklılık gösterebilir. Altı farklı görüşme çeşidinden bahsedebiliriz.
1.Birebir Görüşmeler
2.Panel Görüşmeler
3.Çalışma Arkadaşları Grubu
4.Sıralı Görüşmeler
5.Değerlendirme Merkezi
6.Telefon Görüşmeler

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Banka Mülakatında Kendinizi Tanıtırken Dikkat Edilecek Durumlar

Eleman seçme ve işe alma görüşmeleri yapan insan kaynakları yöneticilerinin çok yaygın karşılaştıkları bir durum vardır. Adaya “kendinizden bahseder misiniz? Siz nasıl bir insansınız?” tarzında bir soru sorduklarında genellikle aldıkları cevap, “vallahi ne desem bilmem ki…, yani nasıl söylesem…, arkadaşlarım benim çok (sevecen, çalışkan, dürüst, özverili, ekip çalışmasına yatkın vs. ) olduğumu söylerler” şeklinde bir cevap alırlar.
Bu durum, adayın kendisi hakkında tarafsız olamayacağı ve bu nedenle inandırıcılığının zayıf kalacağı endişesi ile fazla konuşmak istemediğini düşündürebilir. Kendisi hakkında konuşmamak alçak gönüllülük olarak da algılanabilir. Ancak, gerçekte durum, çoğu kez adayın kendisini iyi tanımamasından ve doğru bir şekilde tanıtacak ifade yeteneğine sahip olmamasından kaynaklanır.
Günümüzde, kendi özelliklerini, üstün ve zayıf yönlerini, genel eğilimlerini, temel tercihlerini, yaşamına yön veren inanç ve değerleri tam ve doğru olarak bilmeyen çok sayıda genç insan -ne yazık ki- iddialı bir şekilde iş aramaktadır. İş ve meslek seçmek ve bir kariyer yapmak isteyen insanların her şeyden önce kendilerini tanıması gerekir. Bu belki kolay bir süreç değildir. Ancak, iş yaşamında başarılı olmak, sağlıklı ve sürekli iş ilişkileri kurmak, genel anlamda huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamak açısından son derece önemlidir.
Kendisini iyi tanımadığı için özelliklerini, yeteneklerini, değerlerini ikna edici bir şekilde ortaya koyacak cümleleri kuramayan, uygun sıfatları bulamayan insanlar çoğu kez olduklarından daha az değerli görülürler. Bu nedenle de hak ettikleri ve gerçekten etkili olacakları iş fırsatlarını kaçırırlar. Diğer taraftan, kendilerini gerçekte olduklarından daha farklı ve üstün gören ve gösteren ve bu konuda oldukça başarılı olan insanlar da vardır. Kendilerini olduklarından farklı gösterme çabalarında başarılı olmalarının temel bir nedeni buna kendilerinin de inanmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, bu insanlar da kendilerini doğru tanımamakta, zayıf yönlerini görmemekte, üstün yönlerini ise abartmaktadırlar.
İş mülakatlarından sonra çoğu yöneticinin beklentilerinin gerçekleşmediğini görmesi ve hayal kırıklığı yaşaması, kendisini iyi ifade edemeyen değerli adayları kaçırmasından ve buna karşın kendisini olduğundan daha değerli olarak pazarlayan adaylara inanması ve daha sonra aldatıldığını düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Kendi değerlerinin farkında olmayan, bunları anlatamayan ve bu nedenle iyi iş fırsatlarını kaçıran çok sayıda adayın yanı sıra kendisini olduğundan farklı göstererek işe alınan adaylara da sıkça rastlanmaktadır. Bu insanlardan sahip olduklarını söyledikleri yeteneklerini kullanmaları istendiğinde, ya da kendilerini kanıtlamaları gerektiğini hissettiklerinde çeşitli bahaneler / senaryolar uydurulmaktadır. Çok sıkıştırıldıklarında da bu insanlar ya işten ayrılmakta ya da işten çıkarılmaktadırlar.
Bir insanın kendini tanıması, tarafsız bir şekilde değerlendirmesi ve bunu açık bir şekilde ifade etmeyi öğrenmesi çoğu zaman kolay ve hızlı olmayan bir süreçtir. Bazı durumlarda da cesaret gerektirir. Bazen, bir insanın kendisine bile açık ve dürüst olması kolay değildir. Gerçeklerle yüzleşmek, eksik ve zayıf yönlerini kabul etmek, gerçekte ne olduğunu ve ne olmadığını yüksek sesle dile getirmek cesaret isteyebilir. Ancak, uzun dönemli beklentiler, sağlıklı ve sürekli ilişkiler söz konusu olduğunda yapılması gereken budur.
Bir insanın kendini tanıması için en az dört konuda tam ve doğru bilgi sahibi olması gerekir. Bunlar; bilgileri, becerileri, istekleri ve inançları ile ilgili bilgilerdir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Bankacılık Mülakatlarında Bayanlar Ne Giymeli?

Görüşme için seçeceğin kıyafet görüşmeye gittiğin kurumun kültürüne uygun olmalı. Genel olarak sade ve abartısız giyim artı sayılırken, bazı sektörlerde örneğin moda, reklam, vb., “trendi” olmak artı puan getirebilir.

Eğer geleneksel bir şekilde giyinmek gerekiyorsa, kapalı bir takım ya da elbise giyebilirsin.
Takılar – abartılı her şeyden uzak dur. Abartılı mücevherat itici olabilir.
Makyaj – fazla makyaj yapma ve yaptığın kadarını da açık ve hafif renklerle yap. Tırnakların uygun bir uzunlukta, ojelerin de açık renkte olmalı.
Parfüm – hafif kokulu bir parfümden az kullanmak iyi olacaktır.
Ayakkabılar – ayakkabılarının takım veya elbisene uygun, boyalı ve temiz olmasına özen göster.
Saç – çılgın saç şekillerinden uzak dur- saçın temiz ve düzgün olsun yeter.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Banka Mülakatında Yapılmaması Gereken Davranışlar

Fazla agresif davranma.
İlgisiz ve heyecansız görünme.
Asıl amacının para olduğunu gösterme.
Daha ilk mülakatınsa hemen en iyisini bekleme.
CV’ndeki yanlışlıklar için kendini özür borçlu hissetme.
Eski çalıştığın şirketlerdeki kişileri eleştirme, pozitif ol.
Okul hayatına karşı olumlu düşünceler beslemediğini gösterme.
İeni fikirlere açık olmadığını gösterme.
Önyargılı davranma.
Seçici ol, her çağrıldığın yere gitmek zorunda değilsin.
Mülakata geç kalma, fazla erken de gitme, zamanından beş dakika önce orada olmaya çalış.
Mekan ve zaman kısıtlamaları yapma.
Mülakatta, olmayan bir kişiyi referans gösterme. Tutamayacağın sözler verme

Tepkilere tutsak kalma, bazıları sırf seni yanıltmak için yapılıyor olabilir.
Mülakat sırasında asla not alma, mülakat çıkışında özet olarak yazabilirsin.
Unutma; mülakatı sen kontrol edebilirsin.
Mülakat yapacak olan kişi sana bir şeyler ikram ettiğinde geri çevirme; bu senin sosyal olaylara açıklığını gösterir.
Oturun denilmeden oturma.
Vücut diline dikkat et; fazla hareketli olma, ellerini mümkün olduğunca az hareket ettir, gözlerini mülakatı yapan kişiden fazla ayırma, kollarını bağlayarak oturma, bu senin kişilerle iletişime kapalı olduğunu gösterir diyor bazı psikologlar.
Mulsksts  bir arkadaşını getirme.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Banka Mülakatında Yapılması Gerekenler

Kendinden emin ve güvenli bir şekilde el sıkış.
Söyleyeceklerini kendinden emin, yüksek sesle ve iyi bir gramerle söyle.
Kariyer hedefinin kesin ve net olduğunu göster.
Mülakatı yapan kişiyi rahatsız etmeyecek kadar gözünün içine bak.
Başvuru formlarını doğru ve açık bir şekilde doldur.
Daha önceden şirketle ilgili yeterli bilgi edindiğini belli et.
Eleştirilere açık ol.
Pozisyon ve şirket hakkında soracağın soruları belli et.
Kendine güvendiğini göster.
Çok fazla ciddi olma, esprilere gülerek karşılık ver.
Küçük bir not defteri ve kalem getirmeyi unutma.
Mülakatı yapan kişiye konuşma sırasında adyıla hitap et.
Beklenmedik ya da zor sorulara düşünmeden cevap verme.
CV’nin ve referans mektuplarının birer kopyalarını yanında götür.
Mülakat sonrası eğer işe alan seni aramıyorsa sen onu ara.
Söylediklerinle ilgili örnekler vermeye çalış.
Mülakat sonunda ne zaman belli olacağını sor ve tekrar bu işi gerçekten istediğini ve uygun olduğuna inandığını belirt.
Görüşmecinin elini sıkıp teşekkür etmeyi unutma.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Banka Mülakatında Kıyafetin Önemi

İş görüşmelerinde ilk izlenim en önemli unsurlardan biridir, dolayısyıla başvurulan şirketin kurum kültürüne uyacak bir kıyafet ile mülakata katılmak yararlı olacaktır. Mehmet Zeki Önal, “İş Başvurumu, CV İazımı, Mülakatlar Hakkında” yazısında Philip Morris, Glaxo Smith Klein, Citibank ve Humanitas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu dış görünüş hakkında birçok bilgi vermiş: Philip Morris yetkililerine göre ; “Dış görünüş, kişinin kendisine, görüşmeye gittiği kuruma ve görüşmeye verdiği önemin/özenin bir göstergesidir. Temiz, bakımlı ve özenli bir görünüm adaya önemli bir avantaj sağlayabilir. Hangi kurumla ne pozisyon için görüşecek olursanız olun, çok sportif (kot pantolon, spor ayakkabı) ve fazla abiye kyyafetler giymekten kaçının. Bayanlar için etek-ceket, pantolon-ceket veya kumaş pantolon-gömlek ğ hırka tarzı kyyafetler, beyler için de yine aynı şekilde takım elbise, pantolon – ceket – kravat tercih edilen kyyafetlerdir. Kirli saç, aşırı makyaj, tıraşsız bir yüz gibi faktörler şansınızı olumsuz yönde etkileyebilecek özelliklerdir”; Humanitas yetkilileri ise; “İş görüşmelerine giderken görünüşünüze, giysilerinize özen gösterin. Uyumlu ve sade giyinin” diyorlar.

Sadece kıyafetler de önemli değildir; aynı zamanda şirketlerin dış görünüşle ilgili bazı kriterleri de olabilir; zayıf olmak, güzel olmak, çekici olmamak, şişman olmak, uzun boylu olmak, kısa boylu olmak, yakışıklı olmak… vb. Örneğin Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre çekici ve güzel bayan müdürlerin fazla çekici olmayan bayan müdürlerden daha az dürüst ve daha az adil oldukları saptanmış (Gerald Adams, Utah State Universitı). Hatta Fransa’da yapılan bir araştırmada da, işe alınacak bir müdürün gözlerine, saçlarına, yüzüne ve ellerine bakıp olumlu ya da olumsuz karar veren şirketler de ortaya çıkmış ve bununla beraber de ‘Morphopsıchologı’ (İapı Psikolojisi) bilim dalı Fransa’da önem kazanmış [Bruno Vincenti, Centre des Jeunes Dirigeants in Paris ; Sherrı Buchanan (International Herald Tribune)].

Genel olarak eğer görüşmeye gideceğin şirket çok ciddi bir pozisyon öneriyorsa, çok ünlü ve Türkiye çapında sermayesi büyükse, her zaman siyah bir takım daha uygun olacaktır, ama asla bir mülakata giderken kahverengi bir takımla gitme; bu, kişinin içine kapanık, değişmelere ve yeni fikirlere kapalı bir kişiliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu, rengarenk giyinmelisin anlamına da gelmemeli; yine de biraz konservatif renklere odaklanmalısın: gri, siyah, lacivert, krem rengi… vb. Bayanlar asla fazla abartılı makyaj yapmamalı, her zaman sade, yüzlerini ne fazla süslü ne de fazla yorgun gösterecek derecede makyaj yapmalılar. Saçlar, ciddi bir yere gidildiğinin farkında olarak yapılmalı. Erkekler için de fazla saç jölesi belki de karşıdaki kişiye rahatsızlık verebilir, parfüm kullanılacaksa çok fazla abartılı olmayan kokular tercih edilmeli.

Unutmamak gereken şunlar; bakımlı, prezentabl, kendi kişiliğini yansıtıcı, kendine güvenli olmalı, ama asla abartılı olmamalısın.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Banka Sınavları Çıkmış Sorular

Banka Sınavları Çıkmış Sorular

SORU: Emel çalıştığı şirkette 600 ytl maaş ve yaptığı satıştan %5 komisyon alıyor ali bu ay 1.800 ytl lik satış yaptığına göre ne kadar maaş alacak?

SORU: 4 portakaldan 6 bardak portakal suyu çıkmaktadır 9 bardak portakal suyu için kaç portakal lazım ? 13 bardak için kaçtane lazım ?

SORU: 1-3-6-10-15-21- ?? kaç gelecek (cevap:28)

SORU: cümle için paragraf önemli ise kelime için ……ne önemlidir? cewap:harf

SORU: matamatik:baba 25 yaşında 3 çocuğunun yaşları toplamı 9 ise kaç sene sonra eşit olurlar?

SORU: Saatinizin akrep ve yelkovanı her 65 dakikada bir üst üste geliyorsa geri mi kalıyordur ileri mi gidiyordur?Bu hata saatte ne kadardır?

SORU: (k-a) x (k-b) x (k-c) x … x (k-z) = ?
(“x” çarpı işaretini göstermektedir.)

SORU: Bir suçluya iki kutu ve 10′u siyah, 10′u beyaz olmak üzere 20 top verilir.Kral suçluya şöyle der: “Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapatılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Daha sonra bu seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rasgele bir top seçeceğim. Seçtiğim top siyahsa öleceksin, beyazsa yaşayacaksın”. Siz olsaydınız yaşama şansınızı mümkün olduğu kadar arttırmak üzere topları kutulara nasıl koyardınız?

SORU:Soru işareti yerine hangi rakam gelmelidir?

BEŞİKTAŞ =3
FENERBAHÇE = 1
GALATASARAY =0
TRABZONSPOR = ?
İSTANBULSPOR = 1
GENÇLERBİRLİĞİ = 5
Soru işaretinin yerine hangi rakam gelmelidir.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Akbank Mülakat Soruları

Akbank Mülakat Soruları

1. Bana kendinizden bahsedin.

2. Güçlü yönleriniz nelerdir?

3. Zayıf yönleriniz nelerdir?

4. En sevdiğiniz yönetici kimdi ve neden?

5. Hangi tarz kişiliğe sahip kişilerle en iyi şekilde çalışırsınız ve neden?

6. Bu işi neden istiyorsunuz?

7. Bundan beş yıl sonra kariyerinizde hangi konumda olmak isterdiniz?

8. En çok gurur duyduğunuz başarınızdan bahsedin.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Vakıfbank Personel Alımında KPSS şartını kaldırıyor.

Vakıfbank, işe alımlarda baraj olarak KPSS’yi kaldırıyor. Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, “Yılbaşından itibaren yeni sınav süreci başlatıyoruz. Yaklaşık bin kişiyi işe alacağız. KPSS’yi kaldırıyoruz” dedi.

Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bankanın sene sonunda net kardaki artışının yüzde 10’un altında olmamasını öngördüklerini belirterek, “Sektörünki de muhtemelen eksi 10’lara yakın bir yerde olacaktır. Aradaki farkımız yüzde 20’ler seviyesindedir” dedi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)